Salmane 150:2

Salmane 150:2 N11NN

Lov han for hans storverk. Lov han for hans store velde.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del