Salmane 150:1

Salmane 150:1 N11NN

Halleluja! Lovsyng Gud i hans heilagdom! Lov han i hans mektige himmelkvelv.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del