Salmane 144:5

Salmane 144:5 N11NN

HERRE, bøy din himmel og stig ned, rør ved fjella så det ryk av dei!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del