Salmane 144:13

Salmane 144:13 N11NN

Då blir forrådskammera fulle, dei bognar av alle slag mat. Sauene våre ute i marka aukar til tusen, ja, mange tusen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del