Salmane 143:1

Salmane 143:1 N11NN

Ein salme av David. HERRE, høyr mi bøn, vend øyret til mitt rop om nåde! Svar meg, du som er trufast og rettferdig.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 143:1