Salmane 125:4

Salmane 125:4 N11NN

HERRE, gjer godt mot dei gode, mot dei som har eit ærleg hjarte.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del