Salmane 125:3

Salmane 125:3 N11NN

Urettferdig kongsstav skal ikkje kvila over landet dei rettferdige arva, for då kunne den rettferdige lyfta handa til urett.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del