Salmane 124:8

Salmane 124:8 N11NN

Vår hjelp er i HERRENS namn, han som skapte himmel og jord.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del