Salmane 124:7

Salmane 124:7 N11NN

Vi slapp fri som fuglen frå jegerens snare. Snara rauk, og vi slapp fri.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del