Salmane 124:5

Salmane 124:5 N11NN

så hadde det veldige vatnet strøymt over oss.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del