Salmane 124:3

Salmane 124:3 N11NN

så hadde dei slukt oss levande då vreiden deira flamma opp
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del