Salmane 124:2

Salmane 124:2 N11NN

hadde ikkje HERREN vore med då menneske reiste seg mot oss
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del