Salmane 12:9

Salmane 12:9 N11NN

når lovlause er på ferde overalt og det usle får makta mellom folk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del