Salmane 12:5

Salmane 12:5 N11NN

dei som seier: «I tunga ligg vår makt, vi har leppene med oss. Kven er herre over oss?»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del