Salmane 12:1

Salmane 12:1 N11NN

Til korleiaren. Etter «Den åttande». Ein salme av David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del