Salmane 116:9

Salmane 116:9 N11NN

Eg skal ferdast for HERRENS andlet i landet til dei levande.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del