Salmane 116:7

Salmane 116:7 N11NN

Kom til ro att, mi sjel, HERREN har svara deg!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del