Salmane 116:5

Salmane 116:5 N11NN

HERREN er nådig og rettferdig, vår Gud er mild.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del