Salmane 116:4

Salmane 116:4 N11NN

Då kalla eg på HERRENS namn: «Å, HERRE, berg livet mitt!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del