Salmane 116:2

Salmane 116:2 N11NN

Han vende øyret til meg, eg vil kalla på han alle mine dagar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 116:2

Del