Salmane 116:19

Salmane 116:19 N11NN

i føregardane til HERRENS hus, midt inne i deg, Jerusalem. Halleluja!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del