Salmane 116:18

Salmane 116:18 N11NN

Eg oppfyller mine lovnader til HERREN framfor heile hans folk
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del