Salmane 116:17

Salmane 116:17 N11NN

Eg slaktar takkoffer til deg og kallar på HERRENS namn.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del