Salmane 116:16

Salmane 116:16 N11NN

Å, HERRE, eg er din tenar, ein tenar og son til di tenestekvinne. Du har løyst mine lenkjer.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del