Salmane 116:15

Salmane 116:15 N11NN

Det kostar HERREN mykje at hans trugne døyr.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 116:15