Salmane 116:14

Salmane 116:14 N11NN

Eg oppfyller mine lovnader til HERREN framfor heile hans folk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del