Salmane 116:12

Salmane 116:12 N11NN

Kva kan eg gje HERREN att for alt det gode han gjer?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del