Salmane 115:18

Salmane 115:18 N11NN

Men vi velsignar HERREN frå no og til evig tid. Halleluja!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 115:18