Salmane 115:11

Salmane 115:11 N11NN

Stol på HERREN, de som fryktar han! Han er deira hjelp og skjold.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 115:11