Salmane 114:8

Salmane 114:8 N11NN

han som gjer berget til ein innsjø og harde fjellet til ei vassrik kjelde.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del