Salmane 114:7

Salmane 114:7 N11NN

Jord, skjelv for Herrens andlet! Skjelv for Jakobs Gud
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del