Salmane 114:1

Salmane 114:1 N11NN

Då Israel drog ut frå Egypt, Jakobs hus frå eit framandt folk
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del