Salmane 113:7

Salmane 113:7 N11NN

Han reiser den veike opp av støvet og lyfter den fattige frå dungen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del