Salmane 113:4

Salmane 113:4 N11NN

HERREN er opphøgd over alle folkeslag, hans herlegdom er høgare enn himmelen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del