Salmane 113:2

Salmane 113:2 N11NN

Velsigna vere HERRENS namn frå no og til evig tid!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del