Salmane 112:4

Salmane 112:4 N11NN

Lys bryt fram i mørkret for dei rettvise, Het ח for den som er nådig, mild og rettferdig. Tet ט
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 112:4