Salmane 112:2

Salmane 112:2 N11NN

Hans ætt blir mektig i landet, Dalet ד den rettskafne slekta blir velsigna. He ה
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del