Salmane 112:10

Salmane 112:10 N11NN

Den urettferdige ser det og blir sint, Sjin ש skjer tenner og veiknar bort. Taw ת Det dei urettferdige trår etter, blir til inkjes.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 112:10