Salmane 112:1

Salmane 112:1 N11NN

Halleluja! Alef א Sæl er den som fryktar HERREN Bet ב og har glede i hans bod. Gimel ג
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 112:1