Salmane 111:9

Salmane 111:9 N11NN

Han gav folket fridom Tsade צ og fastsette si pakt for evig. Qof ק Namnet hans er heilagt, det vekkjer frykt. Resj ר
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del