Salmane 111:8

Salmane 111:8 N11NN

dei er grunnfeste for evige tider, Ajin ע dei skal haldast i sanning og rettvise. Pe פ
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del