Salmane 111:4

Salmane 111:4 N11NN

Han har skapt seg eit namn ved sine under, Het ח HERREN er nådig og mild. Tet ט
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del