Salmane 111:1

Salmane 111:1 N11NN

Halleluja! Alef א Eg vil takka HERREN av heile mitt hjarte Bet ב i dei rettvises råd og forsamling. Gimel ג
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del