Salmane 103:9

Salmane 103:9 N11NN

Han kjem ikkje med klagemål for alltid og er ikkje for evig harm.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 103:9