Salmane 103:8

Salmane 103:8 N11NN

Mild og nådig er HERREN, sein til vreide og rik på miskunn.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 103:8