Salmane 103:6

Salmane 103:6 N11NN

HERREN skaper rettferd, han lèt alle undertrykte få sin rett.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del