Salmane 103:2

Salmane 103:2 N11NN

Velsign HERREN, mi sjel! Gløym ikkje alt det gode han gjer.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 103:2