Salmane 103:13

Salmane 103:13 N11NN

Som ein far er mild med sine born, er HERREN mild med dei som fryktar han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 103:13

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 103:13