Salmane 102:8

Salmane 102:8 N11NN

Eg ligg vaken, eg er som ein einsleg fugl på taket.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del