Salmane 102:7

Salmane 102:7 N11NN

Eg liknar pelikanen i ørkenen, eg er som ei ugle blant ruinar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del